Nyitó oldal

A sport, a mozgás rendkívül fontos a hallássérült gyermekek életében, fizikai, mentális, szellemi fejlődésüket segíti. Intézményünkben tanuló hallássérült diákokra jellemző, hogy érzékszervi fogyatékosságuk mellett egyéb részképesség zavarok (nyelvi fejlődési zavar, figyelemzavar, koncentrációs zavar, téri orientációs zavar, egyensúlyzavar, izom-, és idegrendszeri zavarok, pszichés funkciózavarok) társulnak. Diákjaink a változásokhoz lassan alkalmazkodnak, személyiségük merev, inadekvát módon alkalmazkodnak a környezeti hatásokhoz. sokszor hiányzik az indíték a tartós összpontosításhoz. Ezen problémák minimalizálásában, az érintett területek fejlesztésében igen nagy szerepet játszik a tájfutás sportág.

Fejleszti a fizikai állóképességet, az izom-, és idegrendszer kooperatív működését, az egyensúlyérzék korrigálását, a mozgásritmus szabályozását, a szomatikus állapot folyamatos harmonizálását. A mentális területen hatással van a helyzetfelismerésre, a lényegkiemelésre, a kontrollált viselkedés kialakítására az ösztönössel szemben. A térképhasználat során fejlődik a figyelem, a koncentráció, a fókuszálás, a tájékozódási képesség, a jó és gyors döntéshozatal, a megtartó emlékezet, a problémamegoldó gondolkodás. A figyelem és a tudatos követés mozgáskivitelezése során a tanuló megtapasztalhatja a tudatos irányíthatóság érzését. A téri orientáció fejlődése során irányok helyzetek, távolságok, mélységek becslése, a mozgástechnikák kidolgozása és megvalósítása, a testi ügyesség örömeinek megfogalmazása kerül előtérbe. A sérülésspecifikus szempontokat figyelembe véve az ismeretszerzésben a vizuális csatornáknak fontos szerepe van a valósághű tartalmakat tükröző fogalmi gondolkodás kialakulásában. A tájfutásban használt eszközök, jelrendszerek lehetővé teszik, hogy a verbális kommunikáció háttérbe helyezése mellett a vizuális ingerekre helyeződjön a hangsúly, mely tanulóink világában vezető szerepet játszik. Az egyre önállóbb feladatmegoldás, a sportágban elért eredményesség egyenes úton vezet az önmegfigyelés során a reális önismeret, illetve önkritika kialakulásához, mely előre vetíti az egészséges önbizalom kialakulását, gazdagítja a szociális kapcsolataikat, segíti a társadalmi integrációs folyamatokat.

Az elmúlt év tapasztalatai azt mutatják, hogy a tájfutás edzéseken és versenyeken részt vevő diákjainknál pozitív változások indultak el mind a viselkedés kultúrájukban, mind a tanulmányi területeken.

Mindezek alapján fogott össze az iskola, Farkas Andrea Intézményvezető, a Sirályok Sportegyesület Kovács Zoltán elnök vezetésével, hogy beindítsa a Hallássérültek Intézményében a Sportosztályokat.
Az indulást egy másfél éves munka előzte meg, melynek eredménye 2017 év szeptemberétől kezdődően egy három oldalú összefogás lett, az iskola, az egyesület és a Közép-Pesti Tankerületi központ között, melynek eredményeképen Dr. Házlinger György Tankerület  Igazgató engedélyével elindíthattuk a sportosztályokat.